Becker Aleksandr w 1978 zakonchil Alma Atinskiy Arhitekturno.stroitelniy tehnikum, raziskiwaet ( Kostenko Vladimir)

Комментарии пользователей